שותפויות ומיזמים

'למרחב' רואה בשותפויות ערך חשוב לפעילותה. המיזמים הרבים אותם היא מפעילה ולהם היא שותפה, פועלים ומצליחים בזכות שותפויות חזקות ואמיצות, המורכבות מפילנתרופיה פרטית וקרנות בארץ ובחו"ל, רשויות מקומיות, משרדי ממשלה וארגונים חברתיים, שכל מטרתן הינה קידום הצעירים ללא עורף משפחתי.

שותפויות בתחום ליווי צעירים ללא עורף משפחתי

למרחב פיתחה את מודל הליווי הכלכלי הרב-מערכתי בשיתוף עם בנק מוביל בישראל, מלווה צעירים בתוך הפנימיות בתמיכתם של המנהל לחינוך התיישבותי וקרן גלזר, תומכת בסטודנטים ללא עורף משפחתי שתחום המדעים ומלווה לתעסוקה בשותפות עם משפחת ארז.

בנוסף, למרחב הובילה את מיזם "עובדים ביחד", אשר שותפים לו משרד הרווחה ושותפות פילנתרופית גדולה מהארץ ומחו"ל, שבראשה יושבת שולה מוזס. מיזם זה פעל לחיבור בין מעסיקים לבין צעירים בסיכון באזור הדרום ולליוויים, במטרה לסייע בהשתלבותם המיטבית בעולם התעסוקה.

שותפויות בתחום פיתוח תשתיות

למרחב פועלת לקידום שיתופי פעולה בין מגזריים בשיתוף עם קרן משפחת אקרשטיין; 
תומכת בפעילות פורום הארגונים למען צעירים בסיכון בשיתוף עם קרן גלזר;
פועלת לקידום ופיתוח ידע עבור ארגונים באמצעות הקמת מרכז השותפויות, המידע והפיתוח היישומי, הפועל באמצעות "תכנית יתד" ובשיתוף עם קרן פרד אייזק וג'וינט אשלים;
ומפיצה ידע באמצעות כנסים אקדמאיים בנושאי צעירים ללא עורף משפחתי בשיתוף עם אונ' בן גוריון ומכללת ספיר.

כל השותפים: