פורום הארגונים למען צעירים בסיכון

הפורום הוקם בשנת 2013 על ידי מנהלים מקצועיים מארגונים שונים, אשר זיהו מחסור בפתרונות ומענים לצעירים במצבי סיכון, וצורך בפיתוח הפרופסיה והידע של הצוותים המקצועיים בארגונים. כיום חברים בפורום 22 ארגונים ארציים העוסקים בקידום צעירים בסיכון.

חזון הפורום

חברה בה לצעירים במצבי סיכון ניתנת האפשרות להשתלב, לחיות בכבוד וליהנות מאיכות חיים טובה. 
חברה המעמידה לרשותם של צעירים בסיכון מערכות שירותים יעילות, מעודכנות, נגישות ואיכותיות.
ייצוג הארגונים העובדים עם צעירים בסיכון.
ייזום, פיתוח וקידום ידע מקצועי ומחקר בתחום.
קידום גיבוש מדיניות ממשלתית כוללת וברורה בתחום הצעירים בסיכון.

מיהו צעיר בסיכון?

צעירים בסיכון הינם צעירים וצעירות בעלי סיכון גבוה מאחרים להיקלע לתנאי חיים, אחד או יותר, אשר דנים אותם לעוני, מסכנים את בריאותם הפיזית או הנפשית, או דנים אותם לעימות עם החוק ועם רשויות האכיפה.
במקביל לאתגרים עימם מתמודד כל צעיר, צעירים במצבי סיכון נדרשים להתמודד עם אתגרים משמעותיים נוספים, כגון היעדר תמיכה ועורף כלכלי ורגשי, היעדר רשתות חברתיות תומכות והיעדר השכלה והכשרה, אקדמיות או מקצועיות, מתאימות. 

שיעור הצעירים בסיכון בישראל עומד על כ-12%, שהינם כ- 14,187 צעירים מכלל השנתון בכל שנתון, ובסך הכל כ- 113,000 צעירים בגילאים 18-25 (הגדרת "עובדים ביחד" – יוזמת השולחן העגול של משרד רה"מ).

מטרות הפורום

פורום הארגונים למען צעירים בסיכון מסכם בימים אלו 4 שנים לפעילותו,  ובשנה הקרובה הוא מתכנן להעמיק את פעילותו ולהרחיבה בשני נושאים עיקריים:

1. פיתוח הפרופסיה

מיום הקמתו ראה לעצמו הפורום את פיתוח הפרופסיה הארגונית מטרה ראשונה במעלה. לווי צעירים בסיכון הוא מקצוע שיש ללמוד אותו, להתמחות בו ולהעמיק את הידע המקצועי לגביו.

בשנה הקרובה יינתן מענה לצרכים השונים בהכשרות לאנשי המקצוע:

קורס הכשרה חצי שנתי עבור אנשי מקצוע העובדים עם צעירים בסיכון; 10 ימי עיון בשנה בנושאי הליבה של עבודת הארגונים (מיצוי זכויות, לווי תעסוקתי, התנהלות כלכלית, משברים, זוגיות ומיניות ועוד)

קורס מנהלים, למנהלים בארגונים בדרגות הביניים, המהווים חוליה קריטית בפיתוח הפרופסיה.

2. שינוי מדיניות

למרות ההתקדמות הנראית לעין בשנים האחרונות, קיים  עדיין פער משמעותי בין עולם הילדים והנוער בסיכון ובין עולם הצעירים בסיכון, ומציאות בה תחום הצעירים נתפס כהמשך ישיר והכרחי לתחום הנוער היא יעד מחוייב. הפורום מתעתד לקדם שתי סוגיות מרכזיות:

א. קידום האופק התעסוקתי של צעירים בסיכון, באמצעות מיצוי פוטנציאל תחום ההכשרות המקצועיות: באמצעות שינוי הקריטריונים הקיימים; השוואת תנאיהם של צעירים בסיכון לאוכלוסיות אחרות; ופתיחת קורסי הכשרה ייעודיים לצעירים בסיכון בתנאים מועדפים.

ב. שינוי מדיניות בנושא קידום בריאותם של צעירים וצעירות במצבי סיכון: באמצעות מחקר על החסרים הקיימים במענים לצעירים בשני תחומים עיקריים: טיפולי שיניים וטיפולים נפשיים; איתור ומיפוי הצרכים ושיקוף הפערים בין הרצוי והמצוי באופן נהיר ונוח עבור מקבלי ההחלטות; מסמך המלצות לשינוי מדיניות בתחום.

כל השותפים:

עמותת למרחב- מייסודה של קרן מוזס וולפוביץ