עמותת למרחב מקבלת את תו מידות לאפקטיביות!

מחויבים להשפעה חברתית!
אנחנו שמחים ונרגשים לבשר כי העמותה שלנו קיבלה את "תו מידות לאפקטיביות" של ארגון מידות.

התו מעריך את האפקטיביות של העמותה ומעיד על כך שאנו נותנים חשיבות רבה לתכנון ולמדידה, להתקדמות בתוצאות ולשיפור מתמיד. זאת במטרה לייצר ערך חברתי לחולל שינוי משמעותי בחייהם של צעירים וצעירות.

תודה לארגון מידות על האמון והתמיכה!
אנו נמשיך לעמוד לצידם של מאות צעירים וצעירות ללא עורף משפחתי, במטרה לאפשר להם לשבור את תקרת הזכוכית האקדמית, המקצועית והחברתית ולהבטיח את השתלבותם בחברה.