מפגש סיכום לקבוצת 'צעירות לקריירה' בשיתוף עם נשות אריה יהודה