תחומי הליווי

עמותת 'למרחב' מעניקה לצעירים חסרי עורף משפחתי ליווי אינטנסיבי וארוך טווח בשנים המשמעותיות בחיים הכולל בתוכו את כל תחומי החיים.

הליווי האישי

מתוך ההבנה כי תהליכי שינוי אישיים דורשים זמן להבשלה ולהגשמה, מלווה התכנית את הצעירים מכיתה י"ב ועד ארבע שנים לאחר שחרורם משירות משמעותי (צבאי/לאומי/אזרחי). לכל צעיר נבנית תכנית אישית המאפשרת לו להתמודד עם כל תחומי חייו. בנוסף, עוסקת התכנית בבניית רשת חברתית תומכת של קבוצת השווים המעניקה תחושת השתייכות לקהילה. אט אט מתחילים הצעירים לשנות את תמונת העתיד שלהם – עתיד שאינו בגדר חלום אלא מוחשי ובר השגה.

הליווי האישי מתקיים אחת לשבוע/שבועיים, בו נפגש הצעיר/ה עם המלווה הפרטני שלו בבית למרחב לפגישה אישית.

הפגישות האישיות עוסקות בתחומי חיים רחבים ויכולות להתמקד הן בהיבטים רגשיים והן בהיבטים קונקרטיים תפקודיים של הצעיר/ה. הצעיר/ה והמלווה שותפים לבחירת הנושאים החשובים שעליהם יש לשוחח ולהתקדם, וההתערבות נעשית על-פי הצורך של הצעיר, על-פי השלב שבו הוא נמצא ועל-פי הערכת המלווה.

תחומי הליווי

הלכה למעשה

הפגישות האישיות מתקיימות בבתי למרחב ובמידת הצורך מלווה הצעיר בהתאם לצרכיו אל מחוץ לבית. כך למשל, המלווה מגיע לפגישה משותפת בסיום אבחון תעסוקתי/פסיכודידקטי, לפגישה עם בעל הבית שהצעיר שוכר ממנו דירה, ליווי לבקו"ם בגיוס, ועוד.

הליווי ארוך הטווח משקף את משמעות קיומה של דמות מיטיבה ויציבה בחיי הצעירים.

בתכנית קיימות דרכי התערבות רבות ומגוונות המותאמות לצעירים המשתתפים בתכנית והננקטות בדרך כלל במקביל:

 • בית כמודל לחיים – בית המקרין חום, אהבה, שייכות, ביטחון, נינוחות של עשייה, מפגשים במרחב של "למרחב"
 • פגישות פרטניות – הצעיר עם המלווה האישי שלו
 • פגישות קבוצתיות – קבוצות דינמיות ו/או משימתיות בהנחיית המלווים
 • סדנאות תוכן – סדנה להתנהלות כלכלית
 • פעילויות חברתיות – חגים, מסיבות, הרצאות
 • העשרה – ספרייה, חשיפה לתחומי תרבות שונים
 • סמינרים – שילוב של לימוד, העשרה והנאה
 • מעורבות חברתית – עשייה כלשהי לטובת הקהילה (כקבוצה או כיחידים)
 • קשר עם גורמי חוץ – הפנייה לגורמי אבחון וטיפול, הנחיות למימוש זכאויות ולצריכת שירותים בקהילה
 • רשת מתנדבים – תמיכה וסיוע בתחומים שונים על-פי צורך (בריאות, לימודים וכו')

מודל הליווי הכלכלי הינו מודל חדשני המשנה את חייהם של מאות צעירים ללא עורף משפחתי בישראל. המודל הכלכלי מעניק כלים להתנהלות כספית המקדמת עם חייהם של צעירים ללא עורף משפחתי ומאפשרת להם לתכנן את עתידם באופן מיטיבי.

רקע:

ליווי כלכלי הוא תחום בו מתקיימת אינטגרציה תיאורטית של מגוון אתגרים, שהמכנה המשותף שלהם הוא היחסים הממוניים בין האדם לסביבה או בין האדם לרכושו. כסף ורכוש מעוררים רגשות המעצבים את ההתנהלות הכלכלית של האדם. רגשות אלו מעצבים גם תחומי חיים רבים אחרים. לצעירים אלה חסרים מודלים משפחתיים להתנהלות פיננסית מיטיבה. האופן שבו משפחות משתמשות (או לא משתמשות) בכסף הוא מודל  עבורם להפנמה של "תסריטי כסף".

"תסריטי כסף" אלה  סכמות  קוגנטיביות-חוויותיות הקשורות בכסף והרכוש שיש לאדם, כמו למשל:  הימנעות מכסף, הערצת כסף, כסף מעמדי ודריכות לכסף. בקרב צעירים תסריטים אלה באים לידי ביטוי בהתנהלות כלכלית לא מאוזנת (עבודה קשה  ופזרנות), ציפיות להתעשרות מהירה והפיכתם, לעיתים קרובות, ל"קורבנות" של מערכות שיווק מוצרים משומנות. 

ליווי בתחום הכלכלי, בהיותו שדה צעיר מאוד, נשען על מודלים טיפוליים קיימים, אך ללא ספק דורש פיתוח כלים ושיטות חדשות. ליווי פיננסי מתמקד במערכת היחסית הרגשית של צעיר עם כספו כמו גם מערכת האמונות שלו והתנהגותו הכלכלית. ליווי פיננסי משלב בתוכו מרכיבים של ייעוץ (המבוססים על אמונה ברציונאליות של אדם) , אימון וטיפול רגשי.

ליווי צעירים בראי המודל:

 • זיהוי וניתוח של מערכת היחסים של הצעיר עם כספו ("תסריטי הכסף") מתוך התייחסות למרכיבי הזהות של הצעיר להקשר החברתי הסובב אותו ולאופן שבו הוא רואה את עולמו.
 • חינוך ומתן כלים לעצמאות פיננסית ויציבות לאורך זמן.
 • ייעוץ כלכלי מאנשי מקצוע בעתות מצוקה כלכלית.
 • הענקת כלים לניהול תקציב אישי וניהול חשבון בנק תוך זיהוי צרכים עתידיים, הצבת יעדים ועמידה בהם.

פעילות חיצונית בראי המודל:

 • תיק התוכן – "המודל לליווי כלכלי לצעירים ללא עורף משפחתי" – המעניק מידע, הדרכה וכלים לאנשי מקצוע העוסקים בליווי צעירים.
 • הענקת שירותי ידע בתחום הליווי הכלכלי לארגונים חברתיים העוסקים בליווי צעירים באמצעות מרכז המידע.
 • מתן הדרכות, הרצאות וימי עיון בנושא התנהלות כלכלית נכונה, למדריכים ומלווי צעירים.
 • הפעלת מערך מתנדבים לליווי צעירים בתחום הכלכלי.

 

מטרות המודל:

 • פיתוח ויישום של תכניות הכשרה לצעירים ולצוותים בנושא קריירה
 • הקמת מרכז מידע בתחום קריירה
 • פיתוח וריכוז של שתופי פעולה עם גורמים חיצוניים הקשורים לתחום קריירה

 הפעילות בתחום הקריירה כוללת את המישורים הבאים:

 • פיתוח תכניות הכשרה והכוונה לתעסוקה והשכלה לצעירים בתוכנית למרחב. לדוגמה: קבוצת צעירות לקריירה, סדנאות ממוקדות לצעירי התוכנית
 • בנייה ואחזקה של מאגר מעסיקים ידידים הכולל פגישות הכירות ותחזוקת קשר שותף, תיווך בין צעירי התוכנית ומלווים למעסיקים ותיעוד הפעילות במערת CRM.
 • פיתוח מערך הכשרה והדרכה לצוות המלווים בתוכנית למרחב. פגישות עם אנשי מקצוע, תיווך של תכניות, הכשרה בתחומי יעוץ לקריירה.
 • איסוף, תיווך והפצה של תכניות תעסוקה והשכלה חיצוניות לצוותי הבתים. לדוגמה: תכניות השכלה כמו קרן אור, אופקים להייטק, מרכזי אבחון תעסוקתי ועוד.
 • יצירת קשרים עם תכניות תעסוקתיות והשכלתיות חיצוניות. לדוגמה: יוזמת עובדים ביחד, דרך המלך- עלם, מרכז תעסוקה תל אביב, עמותת מחשבה טובה ועוד.

עמותת למרחב- מייסודה של קרן מוזס וולפוביץ