תחומי הליווי

עמותת 'למרחב' מעניקה לצעירים חסרי עורף משפחתי ליווי אינטנסיבי וארוך טווח בשנים המשמעותיות בחיים הכולל בתוכו את כל תחומי החיים.

הליווי האישי

מתוך ההבנה כי תהליכי שינוי אישיים דורשים זמן להבשלה ולהגשמה, מלווה התכנית את הצעירים לאורך תקופה משמעותית, בין הגילים 20-30.

 לכל צעיר נבנית תכנית אישית המאפשרת לו להתמודד עם כל תחומי חייו. בנוסף, עוסקת התכנית בבניית רשת חברתית תומכת של קבוצת השווים המעניקה תחושת השתייכות לקהילה. אט אט מתחילים הצעירים לשנות את תמונת העתיד שלהם – עתיד שאינו בגדר חלום אלא מוחשי ובר השגה.

הליווי האישי מתקיים אחת לשבוע/שבועיים, בו נפגש הצעיר/ה עם המלווה הפרטני שלו בבית למרחב לפגישה אישית.

הפגישות האישיות עוסקות בתחומי חיים רחבים ויכולות להתמקד הן בהיבטים רגשיים והן בהיבטים קונקרטיים תפקודיים של הצעיר/ה. הצעיר/ה והמלווה שותפים לבחירת הנושאים החשובים שעליהם יש לשוחח ולהתקדם, וההתערבות נעשית על-פי הצורך של הצעיר, על-פי השלב שבו הוא נמצא ועל-פי הערכת המלווה.

תחומי הליווי

הלכה למעשה

הפגישות האישיות מתקיימות בבתי למרחב ובמידת הצורך מלווה הצעיר בהתאם לצרכיו אל מחוץ לבית. כך למשל, המלווה מגיע לפגישה משותפת בסיום אבחון תעסוקתי/פסיכודידקטי, לפגישה עם בעל הבית שהצעיר שוכר ממנו דירה ועוד.

הליווי ארוך הטווח משקף את משמעות קיומה של דמות מיטיבה ויציבה בחיי הצעירים.