ריטריט שותפות עובדים ביחד

בימים ראשון-שני, 23-24.6.2019, התקיים הריטריט של שותפות יוזמת עובדים ביחד בכפר הנופש משאבים.

לקחו חלק בריטריט:

שולה מוזס (יו"ר השותפות), אנה ארז (חברת הועד המנהל של למרחב), ד"ר נעמה מירן (מנכ"ל קרן גנדיר), לורי הלר (נציגת קרן גילברט וקרן רוזנצוויג-קופרסמית' בישראל), קלייב לסם (מתורגמן ללורי ויועץ לשולה מוזס), מאירי בן-ששון, מנכ"ל למרחב, יובל אופק, מנכ"ל קי-אימפקט), עמרי גפן (מנכ"ל קבוצת גבים -הנחה את החלק שעסק בשותפות), רעות קדרון (מנהלת השותפות).

עיקרי הריטריט

הריטריט נחלק לשני חלקים –

חלק ראשון: מבט  פנימה, לעבר השותפות

הרצאה 1-  "מהפכת השיתופיות ומודל לשיתופי פעולה"- הועברה על ידי עמרי גפן, אשר הנחה את החלק הראשון בריטריט. הוצגה מהפכת השיתופיות בעולם, אשר כוללת שינוי בתפיסת הערך וברלוונטיות של ארגונים ומנהלים. הוצג מודל מובנה לשיתופי פעולה ECA Model (Effective Collaboration Analysis Model), אשר מאפשר לבחון שותפויות וכן להגדיר היבטים לשיפור בהן, אם מעוניינים בכך. המשגה  יכולה לשרת כל שיח שנרצה לקיים אודות שותפות עובדים ביחד.

הרצאה 2-הרצאה בנושא שותפויות בהגות של לוינס, בספרות ובמקורות – הרב הפילוסוף דניאל אפשטיין-בהרצאה קולחת ועשירה, הרב עבר יחד איתנו בין מקורות שונים (שכללו ספרות, הגות פילוסופית ותנ"ך) והדגיש היבטים וזויות שונות בשותפות.

סדנת שותפות– בערב יום ראשון ובבוקר יום שני התכנסנו לשני מפגשים של סדנת שותפות בהנחיית עמרי. מתוך ההרצאות שהתקיימו המשכנו לשיחה על שותפות עובדים ביחד. בשני המפגשים גובשו מסקנות והסכמות משמעותיות לגבי המשך פעילות היוזמה.

 

חלק שני: מבט החוצה, לעבר ההשפעה של היוזמה על קהלי היעד שלה – צעירים ומעסיקים

התקיימו שני מפגשים עם צעירים ומפגש עם מעסיקים.

מפגש עם צעירים בחברת "אואזיס" – סביב שולחנות קטנים התקיים שיח חופשי בין השותפים וצעירים המשתתפים ביוזמה. חלק מהצעירים לקחו חלק בהכשרה של ניהול מדיה חברתית ואחרים.

מפגש עם צעירים במוסך גבעון – התקיים שיח קבוצתי עם צעירים מארגונים שונים ובשלבים שונים של תהליך ההשתלבות בתעסוקה.

מפגשים אלה אפשרו התרשמות ישירה מהשונות שיש בקרב הצעירים, הן מבחינת הרקע שכל אחד נושא עמו, הן מבחינת השייכות הארגונית והן מבחינת השלב בתהליך ההשתלבות בתעסוקה והכלים אותם הוא צורך במסגרת היוזמה.

מפגש עם מעסיקים בחברת באבקום- במפגש לקחו חלק מעסיקים שונים. היו בו מעסיקים קטנים וגדולים, מעסיקים שפתחו תכניות הכשרה על מנת לענות על הצורך של כח אדם מיומן, מעסיקים מתחומי התעשייה ומהשירותים. במהלך השיחה מעסיקים שונים התייחסו לאופן התפיסה שלהם את הצעירים, הקשיים עמם מתמודדים והציפיה שלהם שיהיה מי שילווה ויתמוך את הצעיר מהצד.

לסיכום, הריטריט היה בעל ערך מוסף משמעותי, עלו נקודות להמשך טיפול ובחינה. כמו כן ניכר כי הריטריט היה בעל ערך בעת הזו, הן לעבודת השותפות והן להשגת מטרותיה.