קורסים קצרים למלווים תעסוקתיים!

ממש לאחרונה, עלו לרשת 2 לומדות (קורסים קצרים) חינמיות העוסקות בליווי תעסוקתי של צעירים בדרך נגישה חדשנית ואינטראקטיבית. הלומדה היא תוצר כל הידע שנצבר ביוזמת 'עובדים ביחד' המאגדת מגוון ארגונים המקדמים צעירים בנגב.

הלומדות יכולות לשמש אנשי מקצוע מכלל התוכניות והארגונים אשר עוסקים בשילוב וקידום תעסוקתי. מודל מצויין לכלי שיכול לסייע  בקידום הצוותים בארגונים והאקוסיסטם של תעסוקה, יצירת סטנדרט מקצועי מינימאלי אחיד, לסייע במציאות של תחלופה תדירה של אנשי צוות וצורך מתמיד בהכשרות בסיס אישיות וסיוע במציאות של האצת השימוש בכלים דיגיטליים מרחוק.

היוזמה משלבת צעירים בדרום הארץ בתעסוקה איכותית ומקדמת מענים מגוונים בתחום. כלל הפעילות מתבצעת בהובלת עמותת ארץעיר , במעורבות של עמותת למרחב, לצד שיתוף פעולה מבורך בין הארגונים, הפילנתרופיה ומשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים.
 

פיתוח התוכן הייחודי בהובלת רונית שלח מורטון מעמותת ארץעיר. כל התכנים מופיעים באתר המנהל לתעסוקת אוכלוסיות.