קבוצת פלפ"ל (פיתוח, למידה ופעולה) של יוזמת 'עובדים ביחד'

בשבוע שעבר התקיים המפגש הרביעי של קבוצת פלפ"ל (פיתוח, למידה ופעולה) של יוזמת עובדים ביחד. קבוצת פלפ"ל מהווה תשתית חשובה לעבודה עם הארגונים השונים הפועלים ביוזמת 'עובדים ביחד' ולחיזוק שיתוף הפעולה בין הארגונים והיוזמה עצמה.

ייעוד

קבוצת פלפ"ל תהווה גוף מקצועי לפיתוח תפיסת עבודה מערכתית וסינרגטית באמצעות פיתוח מודלים ופרקטיקות עבודה לשילוב צעירים בפריפריה בתעסוקה איכותית. הקבוצה תעסוק סוגיות הקשורות לעבודה המערכתית הבין-ארגונית בכל שלבי הליווי התעסוקתי המכוון להשתלבות מיטבית וארוכת טווח של הצעירים בעולם העבודה.

מטרות

  • פיתוח מודלים מעשיים ופרקטיקות לעבודה בין-ארגונית המקדמת השתלבות צעירים בתעסוקה איכותית.
  • זיהוי נקודות קריטיות להצלחה ויצירת מענים מותאמים.
  • יצירת מרחב ליצירת שפה משותפת, שיתוף ידע, שיתופי פעולה מרחביים לחיזוק רשת הקשרים הבין ארגוניים.
  • למידה מתוך הנסיון המצטבר בשנה הראשונה כבסיס לגיבוש המלצות להמשך הפעלת ופיתוח של היוזמה.

בקבוצת פלפ"ל לוקחים חלק כל הארגונים השותפים ליוזמה (ביניהם עמותות המלוות צעירים, ארגוני תעסוקה, מרכזי צעירים) וכן גופים נוספים אשר יש להם ממשקים עם היוזמה או פועלים בתחומי צעירים ותעסוקה בנגב.

הקבוצה בחרה לעבוד במשך שנת הפעילות הראשונה בשלושה צוותים, כאשר כל צוות מתמקד בנושא אחר:

א.      הנגשת מענים לקהל היעד ביוזמה;

ב.      יצירת פלטפורמה תלת מגזרית וחיזוק עבודה עם משרדי הממשלה וקובעי מדיניות מקומיות;

ג.       יצירת עקרונות ותנאים מאפשרים לשיתוף פעולה ושותפויות בין ארגונים.

הקבוצה מונחית על ידי רונית שלח-מורטון, רכזת פיתוח ידע והדרכה ביוזמת עובדים ביחד וניתאי שרייבר, מנכ"ל משותף בעמותת 'גוונים'.

אנחנו מקווים כי קבוצת פלפ"ל תסייע ביצירת שיח משותף, תעודד שיתופי פעולה ברי קיימא בין גופים לשילוב צעירים בפריפריה בתעסוקה איכותית ותביא לשיפור הכלים המוצעים ביוזמת עובדים ביחד לשם שילוב הצעירים בתעסוקה איכותית.

piplel1