מפגש שותפים של יוזמת 'עובדים ביחד'

מפגש שותפים של יוזמת 'עובדים ביחד' התקיים ביום שני 4.12.2017 בביתה של שולה מוזס.

המפגש התקיים לציון שנה לפעילות היוזמה והשתתפו בו התורמים ליוזמה, נציגות משרד העבודה והרווחה והגוף המתכלל ליוזמה.

במהלך המפגש התקיים דיון פורה וחשוב בדבר שיתופי הפעולה שהיוזמה מביאה עמה והאפשרויות ליצור רצף מענים לשילוב צעירים בפריפריה בתעסוקה איכותית.