מפגש בוגרי 'למרחב'

ביום שישי התקיים מפגש של בוגרי 'למרחב' בבית העמותה בהוד השרון. הבוגרים שלנו הם קבוצת אנשים איכותית, בעלת חיבור חזק לעמותה ולחברים שרכשו לאורך הדרך, ובמפגש הם זכו להפגש ולהתחבר עם בוגרים ממחזורים שונים ולערוך דיון משמעותי בנושא קהילת הבוגרים, הכיוון והמטרות אליהם הם היו רוצים לקחת אותה. בנוסף, המשתתפים הביעו את הצרכים שלהם מבחינת פעילויות ותכנים שרלוונטיים ומעניינים אותם. תודה לכל הבוגרים שהגיעו למפגש: על ההקשבה, השיתוף ברעיונות, ההתגייסות למפגשים הבאים ועל שיח פורה. תודה לטמסגן, בוגר 'למרחב', שפינק את משתתפי המפגש בארוחה.