מודל למרחב

עמותת 'למרחב' מעניקה לצעירים חסרי עורף משפחתי ליווי אינטנסיבי וארוך טווח בשנים המשמעותיות בחיים.

בלב עשייתה של עמותת 'למרחב' מופעלת מתודולוגיה ייחודית המאפשרת לצעירים לשפר את חייהם ולשנות את עתידם.

המודל נשען על 3 עקרונות:

ליווי ארוך טווח – לאורך 10 שנים, בעצימות משתנה, מגיל 20 ועד גיל 30.

ליווי בהתאמה אישית – תכנית אישית לכל צעיר על פי צרכיו ושאיפותיו.

ליווי חברתי – יצירת רשת חברתית תומכת.

ליווי ארוך טווח

הליווי מתחלק לשלבים הבאים:

  • שלב א – ליווי מכיתה י"ב, דרך תקופת המעבר שלפני הגיוס.
  • שלב ב – צעירים בתקופת הצבא / שירות לאומי-אזרחי.
  • שלב ג – מסיום השירות הצבאי/לאומי ועד היציאה למרחב.
  • סיום ויציאה למרחב: יציאה למרחב על פי מידת המוכנות האישית. הזמן המקסימאלי להשתתפות בתכנית הוא עד 4 שנים לאחר סיום השירות הצבאי.

ליווי בהתאמה אישית וליווי חברתי

בכל אחד מהשלבים ניתן ליווי בשלושה ממדים המותאמים לכל צעיר וצעירה:

  • הממד האישי – ליווי פרטני על ידי מלווה אישי, הכולל תהליך של בניית תכנית אישית בכל תחומי החיים ושיחות שבועיות של הקשבה, הכוונה ותמיכה.
  • הממד הקבוצתי – עם כניסתם לתכנית בתחילת כתה י"ב משולבים הצעירים בקבוצה גילאית הנפגשת אחת לשבוע. בתהליך הקבוצתי מתבססת רשת חברתית העוסקת בתכנים אישיים וחברתיים, ובנושאים רלוונטיים לקידומם של הצעירים.
  • הממד החברתי-קהילתי –  בית למרחב מהווה קהילה, המכוונת לעשיה חברתית פנימה והחוצה. צעירי התכנית נהנים משייכות לקהילה, הפועלת להעשרתם התרבותית והחינוכית, וכן משתתפים, כקהילה, בפעילויות של יזמות ומעורבות חברתית.

על בסיס מודל הליווי, מפעילה 'למרחב' שלושה בתים ברחבי הארץ, בהם בית 'למרחב' הוד השרון, הפועל מיום הקמת העמותה, ושני בתי 'למרחב' נוספים בבאר-שבע ובעפולה, אשר הוקמו בשנת 2012 בשיתוף עם העיריות המקומיות.

עמותת למרחב- מייסודה של קרן מוזס וולפוביץ