מודל למרחב

עמותת 'למרחב' מעניקה לצעירים חסרי עורף משפחתי ליווי אינטנסיבי וארוך טווח בשנים המשמעותיות בחיים.

בלב עשייתה של עמותת 'למרחב' מופעלת מתודולוגיה ייחודית המאפשרת לצעירים לשפר את חייהם ולשנות את עתידם.

המודל נשען על 3 עקרונות:

ליווי ארוך טווח – לאורך 10 שנים, בעצימות משתנה, מגיל 20 ועד גיל 30.

ליווי בהתאמה אישית – תכנית אישית לכל צעיר על פי צרכיו ושאיפותיו.

ליווי חברתי – יצירת רשת חברתית תומכת.

ליווי ארוך טווח

הליווי כולל את השלבים הבאים:

  • סיום השירות הצבאי/לאומי:  שלב בו צעירים  וצעירות מתמודדים עם צרכים מגוונים הקשורים בחיפוש עצמי, תעסוקה משמעותית, לימודים, קשרים בינאישיים וכו'. המלווה והצעיר יערכו מיפוי צרכים והצבת מטרות אישיות בהתאם לשלבי החיים.
  • סיום ויציאה למרחב: יציאה למרחב על פי מידת המוכנות האישית והשגת המטרות.

ליווי בהתאמה אישית וליווי חברתי

בכל אחד מהשלבים ניתן ליווי בשלושה ממדים המותאמים לכל צעיר וצעירה:

  • הממד האישי – ליווי פרטני על ידי מלווה אישי, הכולל תהליך של בניית תכנית אישית בכל תחומי החיים ושיחות שבועיות של הקשבה, הכוונה ותמיכה.
  • הממד הקבוצתי – עם כניסתם לתכנית משולבים הצעירים בקבוצה גילאית. בתהליך הקבוצתי מתבססת רשת חברתית העוסקת בתכנים אישיים וחברתיים, ובנושאים רלוונטיים לקידומם של הצעירים.
  • הממד החברתי-קהילתי –  בית למרחב מהווה קהילה, המכוונת לעשיה חברתית פנימה והחוצה. צעירי התכנית נהנים משייכות לקהילה, הפועלת להעשרתם התרבותית והחינוכית, וכן משתתפים, כקהילה, בפעילויות של יזמות ומעורבות חברתית.

על בסיס מודל הליווי, מפעילה 'למרחב' שני סניפים ברחבי הארץ, בהם בית 'למרחב' הוד השרון, הפועל מיום הקמת העמותה, ובית 'למרחב' נוסף בבאר-שבע אשר הוקם בשנת 2012 בשיתוף עם הרשות המקומית.