סוכנים לשינוי חברתי

עמותת למרחב משתתפת בכאבה של קהילת יוצאי אתיופיה, עם מותו של סלמון טקה ז"ל ושולחת תנחומים למשפחתו בשעתם הקשה.

אנו מחבקים את בוגרינו המשמיעים את קולם כנגד ההדרה והאפליה, למען חברה ערכית וצודקת. כעמותה הדוגלת בערכי השוויון והצדק, אנחנו רואים בצעירי העמותה סוכנים לשינוי חברתי ושותפים משפיעים במאבקנו על דמותה של החברה שלנו.

הדרך לשינוי דורשת התמדה אך כולנו יכולים לבחור בה. נדרשת פעולה במישור האישי האזרחי והמדיני, שימוש בכלים פוליטיים-חברתיים ובעיקר נדרש מצעירים להיות פעילים בעולמם. כחברה, עלינו ללמוד להשתמש בכלים הנכונים כדי לשנות תפיסות ולשאוף לעולם בו לא נאפשר לאף אחד, גם לא לעצמנו, להפוך לקורבן.

עם זאת אנו מגנים כל צורה של אלימות. אסור שהאלימות תסיט את תשומת הלב הציבורית מהמאבק למען חברה שוויונית וצודקת.
מקווים לימים בהם נחיה יחד באהבה, בכבוד ובאחווה.