יום עיון 'היום שאחרי'

החודש התקיים יום עיון בנושא 'היום שאחרי' – הכנת צעירים בוגרי פנימיות רווחה לסיום הפנימייה ולחיים עצמאיים. היום התקיים בכפר הנוער העוגן הקהילתי בשותפות עם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ועמותת עדן. עמותת 'למרחב' לקחה חלק פעיל ביום המגוון בו השתתפו מנהלי וצוותי פנימיות, מפקחים ומנהלים במשרד הרווחה וארגוני צעירים. נתנאל חדד, מנהל בית 'למרחב' באר שבע הנחה פאנל על מענים ומודלים של התערבות לבוגרי פנימיות במסגרת הפנימייה ומחוצה לה. את היום הנחה יעקב זדה דניאל, שחקן ובוגר כפר הילדים נרדים. 

מטרת יום העיון היתה להפגיש את עובדי הפנימיות עם מידע עדכני אודות התפתחוית ומגמות בתחום הטיפול בצעירים בוגרי פנימיות, כמו גם להפגיש את קובעי המדיניות במשרד הרווחה עם הצרכים של הצעירים בוגרי הפנימייה ולתרום לקידום הטיפול בהם.