יוזמת 'עובדים ביחד' מסכמת שנת פעילות ראשונה

יוזמת "עובדים ביחד" מסכמת שנת פעילות ראשונה, משמעותית ועשירה בה הגיעה להישגים ראויים לציון. היוזמה פועלת לשילוב צעירים בפריפריה בתעסוקה איכותית וכן לגיבוש הפרקטיקות המיטביות להשגת מטרה זו ופועלת בשיתוף פעולה מבורך בין הפילנתרופיה (קרנות פילנתרופיות מישראל ומארה"ב) לבין משרד העבודה והרווחה. עמותת 'למרחב' מנחה מקצועית וכספית את יישום היוזמה וערכה את ההתקשרות עם משרד העבודה והרווחה לשם הוצאת היוזמה אל הפועל.

אז מה היה לנו השנה?

השנה החולפת נפתחה עם תקופת היערכות של עמותת ארץעיר, הגוף המתכלל, במסגרתה גויס כח האדם הנדרש, התקיים תהליך מיפוי ללמידה על הצרכים והמענים הקיימים וכן אופיינה מערכת מידע ליוזמה.

לאחריה, החלה תקופת הפעילות והיישום בדרג השטח – רתימת ארגונים להשתתפות ביוזמה, גיבוש ממשקי עבודה עם הארגונים והערכות של הארגונים עצמם לליווי הצעירים. הדגש היה על ארגוני צעירים וארגוני תעסוקה אשר ביקשו להעשיר את יכולות הארגון על מנת לתת כלים נוספים לצעירים אותם מלווים.

בנוסף, גויסו מעסיקים להשתתפות ביוזמה וכן גויסו צעירים להשתתפות ביוזמה – הן על ידי הארגונים והן באמצעות פניה ישירה במדיה החברתית. תהליכים אלה נמשכים כל העת, שכן היוזמה מבקשת לתת מענה לצרכים עכשוויים של מעסיקים וכן לענות על שאיפות הצעירים.

במהלך השנה החולפת נוצרו שיתופי פעולה בין הארגונים השונים ושיתוף בידע, למשל בתהליכי הליווי האישי לשם שילוב בתעסוקה. תהליכים אלו, אנו מאמינים, יאפשרו מתן ליווי טוב יותר לצעירים וכן יצירת תשתית בת קיימא לשילוב צעירים בפריפריה בתעסוקה.

גיבוש המענים, הוביל לכתיבתם ולהפיכתם לנהלים שיאפשרו את יישומם על ידי הגופים השונים. היה תהליך מורכב וחשוב של בירור צרכים, גיבוש מענים והמרתם לנהלי עבודה.

שיתופי הפעולה ברמת השטח עם הארגונים המבצעים התקיימו לצד שמירה על שיתוף פעולה הדוק ומשמעותי בין למרחב למשרד העבודה והרווחה על מנת לאפשר את היישום המיטבי ליוזמה וכן לאפשר מענה לצרכים העולים מהשטח.

18 ארגונים לוקחים חלק ביוזמה ומלווים צעירים. ארגונים אלה עוברים הכשרות למתן ליווי ממוקד תעסוקה לצעירים במסגרת היוזמה. הצעירים המשתתפים ביוזמה מגיעים ממעל ל30 ישובים שונים בנגב. פריסה רחבה זו בפרק זמן קצר התאפשרה לאור תפיסת העבודה הדוגלת בעבודה עם ארגונים קיימים.

הישגים מהשטח:

 • מעל ל300 צעירים נכנסו ליוזמת עובדים ביחד וכ-200 מהם משתתפים באופן פעיל.
 • מלווים מארגונים שונים עוברים הכשרות למתן ליווי ממוקד תעסוקה. הכשרות אלה מאפשרות גם הקניית ידע וכלים למלווים וגם יצירת רשת עמיתים בין מלווי צעירים מארגונים שונים: 
  • בשנה החולפת התקיימו 6 ימי הכשרה למלווים מהארגונים השונים.
  • בנוסף, התקיימו הדרכות בארגונים וכן הדרכות בקבוצות קטנות למלווים מארגונים שונים על פי צורך.
  • כמו כן, מספר מלווים מארגוני צעירים השתלבו בקורס הכשרה של תב"ת על מנת להעמיק את הידע שלהם בתחום התעסוקה.
 • מעסיקים מלווים על ידי היוזמה, על מנת לגשר על הפער הקיים בין תפיסות המעסיק לתפיסות הצעיר ולאפשר קליטה מיטבית ושימור של צעירים במקום העבודה:
  • בשנת הפעילות הראשונה לוו 6 צעירים שהעסיקו צעירים שעברו את קורס הטבחות.
  • התקיים צוות משותף לחברת נירלט, הגוף המתכלל – עמותת ארץעיר ועמותת גוונים, לבחינת אפשרויות של קידום צעירים המועסקים בנירלט.
  • נוצרו ממשקי עבודה עם מעסיקים שונים ליצירת הכשרות מקצועיות וכן לקליטת צעירים במסגרת כלי היוזמה, דוגמת מתן חניכות לצעירים בתחילת העסקתם.
  • ארץעיר הקדישו חלק ממפגשי פורום משאבי אנוש שלהם לנושא תעסוקת צעירים.
 • היוזמה קיימה לראשונה קורס הכשרה מקצועית בתחום הטבחות. הקורס כלל שיתופי פעולה עם מעסיקים מראשיתו והעסקה של הצעירים במקביל להכשרה. התקבלו תגובות חיוביות מהמעסיקים ומהצעירים שלקחו בו חלק.
 • אושרו 29 מלגות אישיות ללימודי הכשרה מקצועית בתחומים אותם בחרו הצעירים.
 • התכנית מאפשרת לקיים חניכות במקום העבודה, מסגרתה צעירים זוכים לחונך מנוסה שמלווה אותם במקום העבודה במשך שלושה חודשים. 24 צעירים נחנכו עד כה במקום עבודתם.
 • נערכים אבחונים תעסוקתיים לצעירים.
 • התקיימו סדנאות קריירה וקורסי מיומנויות יסוד על מנת לתמוך את תהליך השילוב בתעסוקה.

מה הלאה?

בשנת הפעילות הקרובה יושם דגש על הפעילות עם המעסיקים – אופן גיוסם, מתן הכלים והתמריצים והליווי עבורם בתהליך הקליטה וההעסקה של צעירים.

יינתן דגש על הכשרות מקצועיות ודרכים לשילוב הצעירים בתעסוקה איכותית. בנוסף, יושם דגש על פיתוח הידע והפצתו לארגונים השונים.

יוזמת "עובדים ביחד" מצפה לשנת הפעילות הקרובה, שתכלול פעילות משמעותית עם ארגונים ומעסיקים לשילוב צעירים בנגב בתעסוקה איכותית.