חברת החשמל, Wix וסיטי – הזדמנויות תעסוקה והכשרה מקצועית בזמן המשבר (3)