זכויות והתנהלות כלכלית בזמן בידוד חברתי ומשבר הקורונה