הצוות הארצי של תכנית יתד בא לביקור!

כוחו של שיתוף פעולה בארשבעי!

כבר תקופה ארוכה שבית למרחב בב"ש פועל במרחב העירוני ומייצר שיתופי פעולה משמעותיים. אחד מהם הוא השת"פ עם תכנית יתד. תכנית יתד היא התכנית הלאומית לצעירים בסיכון, בכל רשות מקומית קיימות עובדות סוציאליות אשר נותנות מענה וסיוע לצעירים בסיכון.

לאורך השנה פעל בית למרחב בבאר שבע לצד עו"סיות יתד בשיח ופתיחות על מנת לקדם צעירים חסרי עורף משפחתי בעיר ב"ש. השבוע, אירחנו את הצוות הארצי של יתד, ששמע על העבודה המשותפת ובא להכיר עולם מרגש של עשייה למען צעירים במרקם עירוני רב ארגוני ולהחשף לסיפור הייחודי של בית למרחב בבאר שבע. העבודה המשותפת חשובה במיוחד בזמן מגיפת הקורונה כאשר קיימת מצוקה חריפה בקרב צעירים ומיעוט משאבים בפועל. בביקור  דנו יחד באפשרויות ובמיזמים עתידיים משותפים. יש למה לחכות!

תודה לעו"סיות יתד בבאר שבע – לי הר זהב ורויטל סרבריאני שיזמו את המפגש!
השתתפו: ישראל בודיק , מנהל מחוז דרום במשרד הרווחה, מטה יתד: אלונה אילת (מנהלת התכנית), הילה סופרמן (מנהלת מקצועית),אורית להב (תחום מענים ותוכניות), מרגלית בר (ממונה מחוזית), אסתר גרינברג ומיכל נגר נוצ"ץ (ב"ש).