Shula Mozes: Helping At-Risk Young Adults

איזה אתגרים קיימים היום בתחום הצעירים בסיכון בישראל? איך שיתוף פעולה בין פילנתרופים, ארגונים בתחום וגופים ממשלתיים יוצר מעורבות חברתית ומביא לשינוי? שולה מוזס מתראיינת ל LA Jewish Journal ומספרת על מעורבות ואחריות חברתית, על יצירת השפעה לטווח ארוך ועל איך הכל התחיל לפני 18 שנה ב'למרחב'. מוזמנים לקרוא: