נציגי 'עובדים ביחד' פוגשים במנכ"ל משרד הרווחה

ביום שני 16.9.2019 מנכ"ל משרד העבודה והרווחה, מר אביגדור קפלן, ביקר בבאר שבע ויוזמת עובדים ביחד הוצגה בפניו. יחד, דנו השותפים והשותפות ביוזמה הפועלת למען קידום תעסוקתי של צעירים בדרום הארץ.

מתן חמו, הממונה על התכנית במשרד העבודה, הציג את עקרונות הפעולה של היוזמה ומטרותיה. קרן גוז לוין, מובילת היוזמה מטעם ארץעיר, הציגה את ההישגים אליהם הגיעה בזכות שיתוף הפעולה עם כלל הארגונים בנגב.

אל המפגש הצטרפו נציגים מארגונים החברים ביוזמה אשר סיפרו כיצד החברות ביוזמה תורמת לארגונם בקידום תעסוקת צעירים. הנציגים הינם: מרגלית בר – מנהלת יתד במחוז דרום, קטי פלדמן ממרכז ההזדמנות אופקים-נתיבות, נתנאל חדד, מנהל בית למרחב בבאר שבע.

עוד הצטרפו למפגש ד"ר שלי נורדהיים מנהלת האגף לאוכ' רווחה במינהל אוכלוסיות ואתי כהן מנהלת מחלקת הרווחה בבאר שבע.

יוזמת עובדים ביחד הינה תוצר של השולחן העגול הממשקי במשרד ראש הממשלה, אשר כלל את נציגי שלושת המגזרים. היוזמה הינה מיזם משותף של הפילנתרופיה ושל משרד העבודה והרווחה בהיקף תקציבי של מעל 12 מלש"ח בין השנים 2017-2019.

עמותת למרחב מנחה מקצועית את יישום יוזמת עובדים ביחד ועמותת ארץעיר הינה הגוף המתכלל בדרום הארץ, ועדת היגוי, המשותפת לממשלת ישראל ולפילנתרופיה, מפקחת על יישום היוזמה.