פתיחת תכנית "מתמחים ומדריכים"

תכנית "מתמחים ומדריכים"!

החודש, נפתח בדרום הארץ הקורס למדריכי כושר, תכנית התמחות ייחודית בהובלת יוזמת "עובדים ביחד". התכנית מסובסדת וכוללת השמה בתעסוקה מיד עם סיומה.

"עובדים ביחד", היא יוזמה הפועלת בדרום הארץ ומשלבת צעירים בתעסוקה הכוללת אופק וקידום. קהל היעד הוא צעירים/ות בגילאי 25-18 במחוז הדרום, אשר אינם משולבים בעבודה וזקוקים לסיוע וליווי עקב נסיבות חייהם. היוזמה פועלת בשיתוף פעולה מבורך בין הפילנתרופיה ,משרד העבודה והרווחה, בהנחייה ומעורבות של עמותת למרחב ועמותת ארץעיר כגוף מתכלל.