'למרחב' מגיעה לאוניברסיטת מוסקבה!

השבוע ביקר נתן גלמן, הסמנכ"ל המקצועי של 'למרחב' באוניברסיטת מוסקבה לפסיכולוגיה וחינוך, והעביר סמינר של יומיים בנושאי עבודה עם צעירים ללא תמיכה משפחתית, מתודולוגיה, איסוף נתונים, מדידה והערכה. בנוסף, חשף נתן את תהליך העבודה לצד מערכת איסוף הנתונים בה אנו משתמשים בעמותה. חשיבות הסמינר הייתה בהצגת 'למרחב' כמודל עבודה משמעותי לליווי צעירים ללא עורף משפחתי. בסמינר השתתפו סטודנטים לתואר שני לפסיכולוגיה, נציגי עמותות וסגל אקדמי של המכון ללימודי פסיכולוגיה ומשפט.

זו התחלה מרגשת של שיתוף ידע ויצירת שיתוף פעולה עתידי שיימשך בכנס באוניברסיטה בו נשתתף באוקטובר ובסטודנטים מהאוניברסיטה שישתתפו בפרקטיקום אצלנו.