צועדים קדימה בעולם משתנה: הרחבת מעגלי ההשפעה של עמותת למרחב ב-2020