כנס אקדמי ראשון בנושא צעירים בסיכון בישראל: מחקר, מדיניות ופרקטיקה.

בחסות התכנית ללימודי נוער וצעירים במחלקה לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בן-גוריון, עמותת 'למרחב' ומרכז רותם במכללת ספיר התקיים הכנס האקדמי הראשון בנושא צעירים בסיכון בישראל. 

הכנס היווה חלק מהמאמץ המתמשך של חוקרים ואנשי מקצוע להוביל להכרה במצבם המורכב של צעירים וצעירות במצבי סיכון בישראל, ולקדם את הידע אודותיהם כדי לפתח מענים, שירותים קהילתיים, פרטניים ומדיניות מיטיבה עבורם. הכנס הפגיש חוקרים, מעצבי מדיניות, מפתחי שירותים ואנשי מקצוע העוסקים בתחום במטרה ליצור הזדמנויות לשיתופי פעולה מחקריים ומקצועיים.