ועדת היגוי ליוזמת עובדים ביחד

ביום חמישי ה-25.7 התכנסה ועדת ההיגוי ליוזמת 'עובדים ביחד'.

מטרת ועדת ההיגוי היא מעקב אחר העמידה ביעדים השנתיים ובחינת מידת הצלחת התכנית. בנוסף הועדה דנה במעקב אחר ביצוע תכנית העבודה, הנחיית הגוף המתכלל (עמותת ארץעיר) ובשינויים, אם יש צורך, הנוגעים להיקפי הפעילות, אזורי הפעילות, קהל היעד של התכנית, מועדים או השירותים הנדרשים .

הרכב הועדה מבטא את הקו המנחה של היוזמה לפיו 'עובדים יחד', לכן היא כוללת נציגות של משרד העבודה והרווחה ושל הקרנות הפילנתרופיות השותפות ביוזמה. חברות בועדה יוליה איתן, ראש המנהל לתעסוקת אוכלוסיות מיוחדות במשרד העבודה והרווחה, אשר משמשת גם כיו"ר ועדת ההיגוי; שולה מוזס, יו"ר שותפות עובדים ביחד ומייסדת עמותת למרחב, דר' נעמה מירן, מנכ"ל קרן גנדיר, ומתן חמו מנהל תחום בכיר תעסוקת אוכלוסיות יחודיות במשרד העבודה והרווחה ונציג המשרד ליוזמת עובדים ביחד.

"עובדים ביחד", היא יוזמה הפועלת כבר כשנתיים, בדרום הארץ ומטרתה שילוב צעירים בתעסוקה איכותית. קהל היעד הוא צעירים/ות בגילאי 25-18 במחוז הדרום, אשר אינם משולבים בעבודה וזקוקים לסיוע וליווי עקב נסיבות חייהם. היוזמה פועלת בשיתוף פעולה מבורך בין הפילנתרופיה ,משרד העבודה והרווחה, בהנחייה ומעורבות של עמותת למרחב ועמותת ארץעיר כגוף מתכלל.

חברות הועדה דנו בממצאי מחקר ההערכה ליוזמה ותובנות העולות מתהליך היישום. כמו כן בחנו את  היקף העשייה במסגרת היוזמה והתקדמותה לעבר השגת מטרותיה.

ניכרת התקדמות בהשגת היעדים השונים שנקבעו ליוזמה ואשר מייצגים שלבים שונים בתהליך ההשתלבות בתעסוקה בכלל ובפרט בתעסוקה איכותית. במהלך הישיבה הוצגו ונדונו גורמים אפשריים שונים למצב הקיים וכן הצעות לכיווני פעולה.  בשנה הקרובה יושם דגש על השגת שילוב הצעירים בתעסוקה איכותית ע"י פיתוח מענים שונים.