שותפים

'למרחב' רואה בשותפויות ערך חשוב לפעילותה. המיזמים הרבים אותם היא מפעילה ולהם היא שותפה, פועלים ומצליחים בזכות שותפויות חזקות ואמיצות, המורכבות מפילנתרופיה פרטית וקרנות בארץ ובחו"ל, רשויות מקומיות, משרדי ממשלה וארגונים חברתיים, שכל מטרתן הינה קידום הצעירים ללא עורף משפחתי.

'למרחב' מובילה את מיזם  'עובדים ביחד', 'אשר שותפים לו משרד הרווחה ושותפות פילנתרופית גדולה מהארץ ומחו"ל, שבראשה יושבת שולה מוזס. מיזם זה פועל לחיבור בין מעסיקים לבין צעירים בסיכון באזור הדרום ולליוויים, במטרה לסייע בהשתלבותם המיטבית בעולם התעסוקה.

בנוסף, למרחב שותפה ל'תכנית הליווי לצעירים', הפועלת בשיתוף עם עמותת 'מצמצמים רווחים', העוסקת במעבר לחיים בוגרים ועצמאיים לצעירים שסיימו שירות משמעותי (צבאי / לאומי / אזרחי), ושותפה גם לפורום הארגונים למען צעירים בסיכון, המאגד תחתיו 21 ארגונים שעובדים למען קידום מודעות, פעילות ומענים לצעירים וצעירות במצבי סיכון.

כל השותפים: