קרן גלנקור לחינוך ורווחה

The Glencore Foundation for Education and Welfare