מידע למועמדים

תכנית למרחב מיועדת לצעירים בעלי כוחות, רצון ומוטיבציה להתקדם, המתחנכים בפנימייה או גרים בבית, מרגישים שאין להם תמיכה מספקת מהמשפחה ורוצים להיעזר בדמות בוגרת משמעותית בחייהם.

תהליך המיון

ניתן להגיש מועמדות לתוכנית למרחב בכיתה י"א / לקראת שחרור (שירות צבאי / שירות לאומי / שירות אזרחי) / מיד לאחר שחרור.

תהליך המיון כולל מספר שלבי מיון אשר בודקים את התאמת התכנית למועמד. ראשיתו של המיון בחוות דעתם המקצועית של הגורמים המפנים הטיפוליים המיטיבים להכיר את המועמדים והמשכו של התהליך במספר מפגשים עם המועמד. (גורם מפנה הינו עו"ס/ית, פסיכולוג/ית, מטפל/ת, יועצ/ת, מדריכ/ה, מחנכ/ת.  במיון נבדקת היכולת ליצירת קשר בין אישי הן באופן פרטני והן באופן קבוצתי, והיכולת להיעזר ולשתף.כמו כן, נבדק קיומם של ערכים חברתיים ומוכנות לתרום לקהילה. 

מועד

כיתה י"א: במהלך חודש אוקטובר – נובמבר.
לפני / אחרי שחרור: ניתן לפנות כל השנה.

תרשים מהלך המיון והקבלה

  • גורם מפנה יוצר קשר טלפוני / צעיר פונה באופן עצמאי
  • הגשת טפסים: המלצות וחוות דעת של ממליצים / שאלון מועמדות
  • 2 ראיונות קבלה
  • בתום התהליך תתקבל ההחלטה בדבר קבלתו / אי קבלתו של המועמד