מידע לגורמים מפנים

תהליך המיון, לוחות הזמנים ותרשים. כל המידע במקום אחד.

המאפיינים העיקריים של הצעירים המתקבלים לתכנית למרחב הם:

א. העדר קיומו של עורף משפחתי. ב. יכולתו של הצעיר וכוחותיו להיעזר בתכנית.

תהליך המיון

תהליך המיון נועד לוודא קיומם של שני מאפיינים בסיסיים אלה על מנת להבטיח את השתלבותו והתקדמותו של הצעיר. 
תהליך המיון המתחיל לקראת סוף כתה י"א, או לקראת שחרור ואחרי שחרור (גיל מקסימלי 22) מתבסס בראשיתו על חוות דעתם המקצועית של הגורמים הטיפוליים המיטיבים להכיר את המועמדים. 
המיון ממשיך בניסיון להעריך את מידת התאמתם של המועמדים תוך התרשמות מיכולתם להשתתפות בקבוצה, מרגישותם לאחר וחיבור לערכים חברתיים ומנכונותם להיעזר, לשתף בהתלבטויות וברגשות, תוך יצירת קשר  עם המלווה האישי.

לוח זמנים

לוח זמנים למיון צעירים לפני / אחרי שחרור: 
תהליך המיון בשלב זה מתקיים כל השנה.

לוח זמנים למיון כיתה יא':
אוקטובר – יום חשיפה לגורמים מפנים 
נובמבר – הרשמה לשאלון המקוון + יום חשיפה לצעירים
דצמבר – הגורם המפנה שולח המלצות לפי הנחיות של צוות המיון
פברואר – צוות המיון מודיע לצעירים ולגורמים המפנים מי מוזמן למרכזי ההערכה
מרץ – מרכזי הערכה וראיונות מרוכזים
מאי – מרכזי הערכה וראיונות מרוכזים
יוני – הודעות על קבלה / אי קבלה.

תרשים מהלך המיון והקבלה

התהליך נעשה ע"י צוות המיון המחוזי השייך לגורם המפנה.

גורם מפנה יוצר קשר טלפוני / צעיר בוגר פונה עצמאית

 

משלוח המלצות, דו"חות סוציאליים, אבחונים וכו'

 

צוות המיון המחוזי ממיין את הטפסים ומחליט על מעבר לשלב הבא

 

שיחה להשלמת פרטים (פנייה של צוות המיון לשם השלמות)

 

הצעיר ממלא שאלון מועמדות ושולח בדואר

 

ראיון ראשון

 

ראיון שני

 

וועדת החלטה על קבלה / אי קבלה

 

התקבל: מודיעים לצעיר

 

לא התקבל: הצעיר מקבל תשובה טלפונית או מוזמן לפגישת סיכום. 

יום חשיפה לגורמים המפנים / גורם מפנה יוצר קשר טלפוני

 

הגורם המפנה חושף את הצעירים המתאימים לתכנית במסגרת הפנימייה / בי"ס / רווחה / ארגון

 

הצעיר מגיש מועמדות ע"י הרשמה לשאלון המקוון

 

יום חשיפה לצעירים

 

הצעיר ממלא שאלון מועמדות ושולח בדואר

 

החלטת צוות המיון המחוזי על מעבר לשלב הבא

 

קבלת המלצות, דו"חות סוציאליים, אבחונים וכו' מהגורמים המפנים

 

שיחה להשלמת פרטים (פנייה של צוות המיון המחוזי לשם השלמות)

 

החלטת צוות המיון המחוזי על מעבר לשלב הבא

 


עובר שלב:
הצעיר מוזמן לראיון ראשון
הצעיר מוזמן לראיון שני ולמרכז הערכה
קבלה / אי קבלה

 


לא עובר שלב:
מעדכנים את הגורם המפנה

 


התקבל:
מודיעים לצעיר ולגורם המפנה

 

לא התקבל: מודיעים לצעיר טלפונית או הצעיר מוזמן לפגישת סיכום

 

יחידת המיון והקבלה מתייחסת למכלול הקריטריונים ובודקת במהלך המיון את הקריטריונים, בהתייחס להמלצה, לשאלון המועמד ולהתרשמות צוות המיון מהצעיר בכל שלבי התהליך.

 גילאי 17-22

חסרי תמיכה משפחתית (רצף הנע בין העדר מוחלט, דרך משפחה לא מתפקדת/פוגענית ועד משפחה לא מקדמת)

בעלי תעודת בגרות מלאה / חלקית

תלמידי כיתה יא' המיועדים לשירות צבאי / לאומי / אזרחי , או כאלה שלקראת שחרור או סיימו זה עתה שירות מלא.

מוכנות ויכולת להיעזר – פתיחות, יכולת ליצור אמון, יכולת לבקש עזרה, תפישת קבלת העזרה, תפיסת סמכות.

מודעות וזיהוי הצורך – צעירים שמעוניינים בליווי של דמות משמעותית בוגרת בחייהם .

יכולות בינאישיות – יכולת יצירת קשר, ראיית האחר, גבולות, יצירת אמון, תקשורת, יכולת מילולית.

מוטיבציה לקידום עצמי ועצמאות – התמדה, חריצות, מחויבות אישית, דבקות במטרה, אמביציה, יוזמה, יכולת לצמוח מתוך משבר, הצבת מטרות.

תפקוד רגשי תקין – סינון פתולוגיות נפשיות המצריכות טיפול : דיכאון, אובדנות, הפרעות אישיות, הפרעות אכילה, אישיות התמכרותית.

תפקוד והתארגנות – מידת עצמאות בתפקוד, תפקוד מלא במשימות ההתפתחותיות הנדרשות משכבת הגיל.

מיומנות חברתית בסיסית – יכולת להשתתף בקבוצה, להיות מעורב חברתית ולהשתלב ברשת החברתית של התוכנית. 

מחוייבות לערכים חברתיים ובעלי מוכנות לתרום  לקהילה.


לא יתקבלו בעלי רקע פלילי ואלימות ובעלי רקע של שימוש בסמים.

דגשים לגורמים המפנים: כיצד להסביר לצעירים על  תוכנית "למרחב".

על מנת שהצוות המקצועי מטעמכם יוכל להסביר לצעירים המועמדים על התוכנית באופן ברור ויעיל, להלן מספר דגשים:

1. לאחר מיפוי הצעירים הרלוונטיים להפניה וסינון טלפוני עם צוות המיון של תוכנית "למרחב", קבעו פגישות פרטניות עם הצעירים. 
2. ספרו לצעירים באופן פרטני על התוכנית: תוכנית שמלווה צעירים עם כוחות, שמרגישים שיש להם צורך בדמות משמעותית בוגרת. צעירים שמרגישים שזקוקים לגב, ואין להם תמיכה מהבית (כמובן שכל אחד עם הרגישות שלו). 
הדגישו
א. ליווי פרטני (מלווה אישי שנפגש עימם לפגישה כל שבוע-שבועיים) וליווי קבוצתי חברתי (פעילות של קבוצת השווים ומפגשים חברתיים) .
ב. התוכנית מתאימה לצעירים שמעוניינים להיעזר ולקבל הכוונה.
אורך ההשתתפות: הליווי וההשתתפות בתוכנית היא כ-8-7 שנים (עד 4 שנים אחרי שירות צבאי/לאומי). 
חשוב – לא לציין את הסיוע הכלכלי בכדי למנוע מוטיבציה כלכלית לתוכנית.
3. רשמו בפניכם את התגובה של כל אחד מהצעירים לתוכנית. 
4. בהנחה והצעירים מעוניינים – ספרו להם כי עליכם למלא על כל אחד המלצה ולכן תחתימו את ההורים / האפוטרופוס על ויתור     סודיות (לקטינים). 
5. מלאו את ההמלצה ושילחו את הדו"חות הרלוונטיים הנוספים (דו"ח סוציאלי, אבחונים, סיכומי טיפול, הערכה פסיכיאטרית ועוד). 
6. עדכנו את הצעירים כי מילאתם עליהם המלצה ובהנחה והתוכנית תתאים להם, יזמינו אותם ליום חשיפה לבוא ולשמוע על התוכנית ולהגיש מועמדות. 

עמותת למרחב- מייסודה של קרן מוזס וולפוביץ