מידע לגורמים מפנים

תהליך המיון, לוחות הזמנים ותרשים. כל המידע במקום אחד.

המאפיינים העיקריים של הצעירים המתקבלים לתכנית למרחב הם:

א. העדר קיומו של עורף משפחתי. ב. יכולתו של הצעיר וכוחותיו להיעזר בתכנית.

תהליך המיון

תהליך המיון נועד לוודא קיומם של שני מאפיינים בסיסיים אלה על מנת להבטיח את השתלבותו והתקדמותו של הצעיר. 
תהליך המיון המתחיל לקראת סוף כתה י"א, או לקראת שחרור ואחרי שחרור (גיל מקסימלי 22) מתבסס בראשיתו על חוות דעתם המקצועית של הגורמים הטיפוליים המיטיבים להכיר את המועמדים. 
המיון ממשיך בניסיון להעריך את מידת התאמתם של המועמדים תוך התרשמות מיכולתם להשתתפות בקבוצה, מרגישותם לאחר וחיבור לערכים חברתיים ומנכונותם להיעזר, לשתף בהתלבטויות וברגשות, תוך יצירת קשר  עם המלווה האישי.

לוח זמנים

לוח זמנים למיון צעירים לפני / אחרי שחרור: 
תהליך המיון בשלב זה מתקיים כל השנה.

לוח זמנים למיון כיתה יא':
אוקטובר – יום חשיפה לגורמים מפנים 
נובמבר – הרשמה לשאלון המקוון + יום חשיפה לצעירים
דצמבר – הגורם המפנה שולח המלצות לפי הנחיות של צוות המיון
פברואר – צוות המיון מודיע לצעירים ולגורמים המפנים מי מוזמן למרכזי ההערכה
מרץ – מרכזי הערכה וראיונות מרוכזים
מאי – מרכזי הערכה וראיונות מרוכזים
יוני – הודעות על קבלה / אי קבלה.

תרשים מהלך המיון והקבלה

התהליך נעשה ע"י צוות המיון המחוזי השייך לגורם המפנה.

עמותת למרחב- מייסודה של קרן מוזס וולפוביץ