מחקרים ומידע

"זה עוגן, אי אפשר לדעת מה היה קורה אילולי הגעתי לתכנית. התכנית עזרה מעל ומעבר בעיקר בעבודה על התפתחות אישית וגם בהתקדמות בקריירה. בעזרתה יכולתי להחליט מה ללמוד ולהתחיל בשלב מוקדם יחסית".
למחקר המלא

מתוך מחקר הערכה אודות בוגרי למרחב

  • כל בוגרי למרחב השלימו תעודת בגרות ועשו שירות צבאי / לאומי / אזרחי.
  • המשיכו ללימודי המשך: 72% לימודים אקדמאים (לעומת 60% בכלל האוכלוסייה)  ו-14% ללימודי תעודה.
  • 81% עובדים במשרה מלאה בהשוואה ל-77% בכלל האוכלוסייה.
  • 57% מגלים יציבות תעסוקתית בהשוואה ל- 40% מיוצאי מסגרות שונות.
  • 25% מדווחים שעוסקים בתרומה חברתית כלשהי בהשוואה ל-16% בכלל אוכלוסיית הצעירים ו-5% בקרב צעירים עולים.
  • רוב הבוגרים חיים בזוגיות או נשואים.
  • כ-85% מביעים אמון ביכולת עתידית להצליח ולהתפתח בתחום התעסוקה, הלימודים, ולהגיע ליציבות כלכלית.
  • כ-80% מביעים אמון ביכולתם האישית להתפתח בתחום מקצועי כלשהו וביכולתם לנהל משק בית ותקציב.
"בוגרי 'למרחב' דומים במצבם מבחינה תעסוקתית אקדמית וחברתית לאוכלוסיית הצעירים הכללית בארץ, ואף עולים בהישגיהם בהשוואה לאוכלוסייה זו במספר ממדים. מצבם חיובי יותר בהשוואה ליוצאי מסגרות השמה אחרות, שלא השתלבו במסגרת תומכת לאחר סיום מסגרת ההשמה".
מתוך מחקר הערכה אודות בוגרי למרחב

המחקרים שלנו

מדריך זה נכתב על מנת לשקף ולהציע תמונה רחבה של תחום הצעירים במצבי סיכון בישראל. המדריך כולל שלושה חלקים: רקע- הכולל הצגה של המושגים המרכזיים בתחום. העמקה לעולמם של צעירים במצבי סיכון בישראל, תוך הצגה מפורטת יותר של האתגרים הניצבים בפניהם. סקירה מפורטת של דוגמאות נבחרות לפעילותן של עמותות ולפרויקטים שונים הקיימים עבור צעירים במצבי סיכון בישראל. בחלקו האחרון של המדריך מפורטים האתגרים, המגמות והמאפיינים המרכזיים שדורשים התייחסות מקיפה והמשך העמקה, ועשויים להיות בעלי חשיבות רבה עבור מי שמבקשים להצטרף לפעילות ותרומה בישראל בתחום זה בעת הנוכחית.

קרא עוד

ההשפעה החיובית של ההשכלה על הכנסתו ורווחתו של הפרט מתועדת בספרות בהרחבה, כמו גם העובדה שבעלי השכלה על-תיכונית משתכרים יותר מבעלי השכלה תיכונית.
אין ספור מחקרים אמפיריים שנערכו במדינות מפותחות ומתפתחות כאחד מצאו מתאם חיובי בין איכות וכמות ההשכלה לבין רמת השכר כבר עם סיום הלימודים והכניסה לשוק העבודה…
קרא עוד

בעקבות פנייה של הנהלת למרחב בוצע סקר בקרב משתתפים בתוכנית. המטרה העיקרית של הסקר הייתה להעריך עד כמה התוכנית משיגה את מטרותיה – קרי, עונה על צרכים של המשתתפים ונתפסת כמקדמת את צרכיהם ההתפתחותיים. מטרת משנית הייתה לאתר תחומים ו/או נושאים בהם יש לבחון מחדש את דרכי הפעולה ו/או את הנושאים בהם תכנית למרחב יכולה ו/או צריכה ליזום שינוי.
השאלה הראשונה שנשאלה במחקר הייתה: "תאר באופן כללי את תכנית "למרחב" ומה חשיבותה עבורך, כפי שאתה רואה זאת כיום". בתשובה לשאלה זו כתבו המשיבים משפטים מגוונים, בהם…
קרא עוד

מחקר זה בא לבחון את מקומם של בוגרי תוכנית "למרחב", כאנשים בוגרים המקיימים חיים נורמטיביים. במחקר זה בחנו את מצבם של הבוגרים במספר תחומי חיים, ואת האופן בו הם תופסים את יכולתם להתפתח בתחומים אלו: תעסוקה, לימודים אקדמיים, דיור, ניהול תקציב ותרבות הפנאי. כל אלו נבדקו על סמך דיווח של מדגם מקרב הבוגרים. הממצאים מראים כי בוגרי "למרחב" דומים במצבם מבחינה תעסוקתית אקדמית וחברתית לאוכלוסיית הצעירים הכללית בארץ, ואף עולים בהישגיהם בהשוואה לאוכלוסיה זו במספר ממדים. מצבם חיובי יותר בהשוואה ליוצאי מסגרות השמה אחרות, שלא השתלבו במסגרת תומכת לאחר סיום מסגרת ההשמה. קרא עוד

הערכה כללית של אפקטיביות העמותה ע"י השדה בנוסף להמלצות להגדלת האפקטיביות.

קרא עוד

עמותת למרחב- מייסודה של קרן מוזס וולפוביץ