ועדה אקדמית

הועדה האקדמית - משה ישראלשווילי
פרופ' משה ישראלשווילי

פרופסור חבר בביה"ס לחינוך, אוניברסיטת תל אביב. התמחה בתחום הפסיכולוגיה החברתית והחזיק בתפקידים רבים בתחום, בכללם אחראי הערכה בפרויקט לקידום מתבגרים מאזורי רווחה בניהולו של פרופ' משה סמילנסקי, ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת תל אביב. מזכיר האגודה למניעת התאבדויות בישראל ונציג ישראל בקרן קליפורד-בירס, למניעה של מחלות נפש. בנוסף, נמנה על מרצי ביה"ס לחינוך באוניברסיטאות תל אביב ובר-אילן ומילא את תפקיד ראש החוג להיבטים התפתחותיים בחינוך, ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת תל אביב.

הועדה האקדמית - רמי בנבנישתי
פרופ' רמי בנבנישתי

פרופסור לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בר-אילן. זוכה פרס א.מ.ת לשנת 2016 על תרומתו המדעית לחקר רווחת הילד ושלומו ולפיתוח המקצועי בתחומי העבודה הסוציאלית. מילא תפקידים שונים והקים קבוצת מחקר בנושא ילדים ובני נוער. החל לעסוק במחקרים שונים הנוגעים לבני נוער, ובהם מחקר על ילדים ובני נוער במצבי סיכון ומצוקה ולדרכים המקדמות את רווחתם ואת שלומם - בקהילה ובבתי הספר וכן במסגרות חוץ-ביתיות של אומנה ופנימיות. מחקרים נוספים של בנבנישתי עוסקים בשיפור הדרכים שבהן אנשי המקצוע ומעצבי המדיניות מקבלים החלטות לגבי ילדים שהיו קורבנות לפגיעה. לצד עבודת המחקר האקדמי, מעורב בנבנישתי בפעילות אקדמית וחברתית למען ילדים בישראל ובעולם. במסגרת פעילות זו, היה חבר בוועדות אחדות, שעיצבו את החקיקה ואת דרכי ההתנהלות של שירותי הרווחה והחינוך.

הועדה האקדמית - חיים להב
ד"ר חיים להב

מרצה בבי"ס לחינוך של בית-ברל שם הוא מעביר במסלול טיפול בנוער בסיכון את הקורס מבוא לילדים ונוער בסיכון, ובחוג לעבודה סוציאלית במכללת אשקלון את הקורס לילדים ונוער בסיכון והקורס לפיתוח שירותים לילדים ונוער בסיכון. ד"ר להב שירת כ-35 שנה במשרד החינוך בתפקידי הדרכה, פיקוח וניהול, כשבתפקידו האחרון כיהן כמנהל האגף לקידום נוער בסיכון במשרד החינוך. ד"ר להב סיים את הדוקטורט שלו בתחום המנהל בדגש על ניהול מערכות וארגונים מורכבים והתזה שלו עסקה בסוגיית מדיניות ואסטרטגיה לצמצום הנשירה ממערכות החינוך.

הועדה האקדמית - ענת זעירה
פרופ' ענת זעירא

חברת סגל בבית-הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד באוניברסיטה העברית בירושלים. ניהלה את תכנית לימודי הבוגר, כיהנה בוועדת הרישום של העובדים הסוציאליים, יעצה למנכ"ל ג'וינט ישראל בענייני הערכה ומחקר, הייתה חברה במועצת העבודה הסוציאלית והיא נמנית על מייסדי הארגון הבינלאומי למחקר והערכה של שירותים לילדים ולמשפחות (iaOBER) שמושבו באיטליה. פרופ' זעירא עוסקת במחקריה בתחומים שונים של רווחת הילד ובמיוחד בפיתוח הבסיס האמפירי של עבודה סוציאלית עם ילדים בסיכון ומשפחותיהם. היא נמנית על החוקרים המובילים בעולם בתחום המעבר לחיים עצמאיים של בוגרי השמות חוץ-ביתיות. מחקריה שמים דגש מיוחד על החשיבות של תכנון וניטור של התערבויות ותוצאותיהן ודרכי ההטמעה של שיטות עבודה אלה בשדה.