מעבר בטוח: התכנית האקדמית להכשרת מלווים לצעירים במעבר מהנעורים לבגרות

תכנית הכשרה אקדמית בשותפות עם המרכז האקדמי רופין שמטרתה להכשיר כוח-אדם מקצועי ייעודי וייחודי לתמיכה וליווי של צעירים בתהליכי המעבר שלהם אל החיים הבוגרים.

הרקע

התכנית 'מעבר בטוח' – להכשרת מלווים לצעירים הינה  תוצר של נסיון רב שנים בעבודה עם צעירים וצעירות חסרי עורף משפחתי. העמותה שמה לה למטרה להעביר את הידע הרב שנצבר, לחשוף את אנשי המקצוע וכלל הציבור לתחום מרתק ולהוביל ולהשפיע בתחום הצעירים ללא תמיכה משפחתית.  בשותפות עם 'המרכז האקדמי רופין' נוצרה תכנית הכשרה שמטרתה להכשיר כוח-אדם מקצועי ייעודי וייחודי לתמיכה וליווי של צעירים בתהליכי המעבר שלהם אל החיים הבוגרים. במסגרת זו יחשפו הסטודנטים לסוגיות שונות הקשורות למצבם של צעירים בסיכון בישראל, לידע התאורטי והידע הפרקטי שהתפתח בנושא, ילמדו את התיאוריות הרלוונטיות (הנוגעות בבגרות בהתהוות, בגיבוש הזהות, בחוסן אישי וכו') וירכשו מיומנויות הנדרשות כיום לעבודה עם צעירים ממגזרים שונים, תרבויות שונות ובמגוון 'תחומי החיים' השונים בחיי הבוגרים. התכנית תציג את השירותים שפותחו בארץ ובעולם לנושא, ובעיקר תתמקד בפיתוח הזהות המקצועית של העובד המלווה את הצעירים להתמודדות האפשריים לקידומם ושילובם בעולם המבוגרים. 

במסגרת התכנית הסטודנטים יבחנו ויגבשו את עמדותיהם, ותפיסותיהם בנוגע לסוגיית 'הצעירים במעבר', יאמצו נרטיבים רחבים יותר על עצמם ועל הצעירים אותם הם מלווים,  יהיו מודעים ורגישים למצבם, יהיו בעלי יכולת עמידה במקרים של צעירים בעלי צרכים ייחודיים על רקע אישי, מגדרי, תרבותי, חברתי, דתי וכו'. ויגבשו את מהות תפקידם כמלווים משמעותיים  לצעירים במעבר אל החיים הבוגרים והעצמאיים.  

אודות התכנית

ההכשרה כוללת שלושה צירים השלובים זה בזה:
א. היכרות עם עולמם החברתי תרבותי תעסוקתי של הצעירים במאה ה – 21 .
ב. היכרות עם השירותים והמענים  הקיימים כיום בארץ ובעולם לטובת תמיכה וסיוע לצעירים במעבר. 
ג. היכרות עם הידע התיאורטי לצד הידע הפרקטי, ומיומנויות העבודה הנדרשות לצורכי הליווי והתמיכה (מנטורינג) בצעירים. ההכשרה  פיתוח זהות מקצועית של המלווה. 

התוכן יתייחס לצעירים ואופני ההתנהלות שלהם בכל תחומי החיים: תוך אישי, בין אישי, בחירת מקצוע ולימודים ועוד.  דגש יושם על הבדלים ייחודיים האופייניים לצעירים חסרי תמיכה משפחתית ותכנים הנובעים מהם כגון: התנהגויות הנובעות מטראומה. הידע יכלול היבטים פילוסופיים, תרבותיים וגישות ליווי שונות.

ההכשרה תתנהל ע"י הרצאות ודיונים כיתתיים מנקודת מבט רב-תחומית תוך צפייה בסרטים וקריאת חומרי רקע, למידת עמיתים ומפגש עם אנשי מפתח בקהילה, כולל העלאת נושאים ודילמות מההתנסות,מהמפגשים עם הצעירים. בנוסף קיימת התנסות מעשית שתכלול אימון והנחייה תוך מפגשים  עם אנשי שדה  (מארגוני צעירים) .

המחזור הראשון של התכנית  נפתח ב-12.3.20 במכללה האקדמית רופין. לפרטים נוספים