המרכז לפיתוח יישומי

מיום הקמתה, עמותת 'למרחב' הציבה רף מקצועי גבוה. מתוך פעילות רחבת היקף, אשר לוותה במחקרים ובתהליך מעמיק של בחינת שיטות העבודה, צברה העמותה ידע וניסיון ייחודי בתחום הצעירים ללא עורף משפחתי, אשר הובילו להשקת המרכז לשותפויות ופיתוח יישומי.

מטרות המרכז

ליצור תשתית בין-ארגונית המבוססת על שיתוף ידע, במטרה להגיע ולסייע לכל צעיר ללא עורף משפחתי בישראל.

לבנות ולשכלל מודלים של התערבות בקרב קהלי היעד השונים.

 לשמש מרכז מידע, הכשרה והשתלמויות עבור גורמי מקצוע בתחום.

לשמש תשתית לניהול שותפויות עם ארגונים ומגזרים נוספים מתוך הנחת היסוד כי שותפות בין ארגונים הינה קריטית ליצירת רצף בליווי, לאיגום משאבים ולהובלת לובי לטובת הצעירים ללא עורף משפחתי.

ניהול ידע

'למרחב' מפעילה משנת 2015 מערכת CRM מתקדמת (Salesforce) המאפשרת מעקב ובקרה אחר תהליך ההתקדמות של  כל צעיר בזמן נתון, לאורך כל תקופת הליווי, ומאפשרת מדידת ביצועים ומחקר לצורך בחינת החזקות והאתגרים הכרוכים בהפעלת התכנית ובביצוע תהליכים רוחביים. 'למרחב' נמצאת בתהליכי בחינה, מדידה והערכה עצמית באופן קבוע ונמצאת בתהליך שיפור מתמיד.