המגזר העסקי

איך מלווים צעיר בסיכון בצורה נכונה מבחינה כלכלית? 'למרחב' מקדמת שיתוף פעולה ייחודי עם חברות מסחריות שכולל פיתוח מודל מקצועי של ליווי בתחום הכלכלי על-ידי אנשי מקצוע.

רקע

ליווי פיננסי הוא תחום בו מתקיימת אינטגרציה תיאורטית של מגוון אתגרים, שהמכנה המשותף שלהם הוא היחסים הממוניים בין האדם לסביבה או בין האדם לרכושו. כסף ורכוש מעוררים רגשות המעצבים את ההתנהלות הכלכלית של האדם. רגשות אלו מעצבים גם תחומי חיים רבים אחרים. לצעירים ללא עורף משפחתי (המוגדרים לעיתים כצעירים במצבי סיכון), חסרים, לרוב, מודלים משפחתיים להתנהלות פיננסית מיטיבה. האופן שבו משפחות משתמשות (או לא משתמשות) בכסף הוא מודל עבורם להפנמה של "תסריטי כסף". "תסריטי כסף" ייחודיים מתפתחים בקרב צעירים בוגרי מסגרות השמה חוץ ביתיות, כאשר חסרים מודלים משפחתיים והם מפתחים התנהגויות כלכליות מסכנות.

"תסריטי כסף" הם סכמות קוגניטיביות-חווייתיות הקשורות בכסף והרכוש שיש לאדם, כמו למשל: הימנעות מכסף, הערצת כסף וכו'. בקרב צעירים תסריטים אלה באים לידי ביטוי בהתנהלות כלכלית לא מאוזנת (עבודה קשה  ופזרנות), ציפיות להתעשרות מהירה והפיכתם, לעיתים קרובות, ל"קורבנות" של מערכות שיווק מוצרים משומנות.

ליווי פיננסי

ליווי בתחום הפיננסי, בהיותו שדה צעיר מאוד, נשען על מודלים טיפוליים קיימים, אך גם על מודלים נוספים, הנעזרים בכלים ושיטות חדשות, כגון שיטת ליווי צעירים ללא עורף משפחתי, שפותחה בעמותת "למרחב". ליווי פיננסי מתמקד במערכת היחסית הרגשית של צעיר עם כספו, כמו גם במערכת האמונות שלו ובהתנהגותו הכלכלית. הוא משלב בתוכו מרכיבים של ייעוץ, אימון וטיפול רגשי. ליווי פיננסי הוא  תחום אינטרדיסציפלינרי, המפגיש בין  סוציולוגיה לפסיכולוגיה, בין עולם האקדמיה לעולם העבודה, בין אישי לחברתי, בין תרבויות, אמונות וערכים שונים.

ההבנה הזו הביאה את 'למרחב' לפתח שיתופי פעולה בנושא הליווי הכלכלי עם חברות מסחריות  ובראשן בנק לאומי, שחרת על דגלו לעזור  לצעירים בתחום החברתי-כלכלי. שיתוף הפעולה כולל פיתוח מודל מקצועי של ליווי בתחום הכלכלי  על-ידי מתנדבים מהבנק ואנשי עמותת "למרחב"  שמתמקדים בשאלה המאתגרת: איך מלווים צעיר בצורה נכונה מבחינה כלכלית? כדי לענות על השאלה יצרה העמותה מודל שמשלב ליווי כלכלי עם ליווי עמוק, במובן הטיפולי-ליוויי, בתפיסת הכסף. הערך של שיתוף הפעולה עם גופים מסחריים  הוא גדול כי גופים אלה מביאים את הידע המקצועי לפרויקט המשותף:  ידע בתחום הכלכלי, צרכנות נבונה, בניית וניהול תקציב, קביעת סדרי עדיפויות, ניהול חשבון בנק ועוד.

הנחיות מסוג זה יעזרו למלווים ולאנשי מקצוע לזהות ולקבוע האם מדובר בצעיר עם בעיה בהתנהלות הכלכלית -  הבנת הצורך בדחיפות הטיפול וההתייחסות, מענה לצרכים המידיים הדחופים שלא ניתנים להמתנה, עבודת עומק שתבטיח הנעה והתקדמות בתהליך, בניית תכנית עבודה, טיפול רגשי, העברת ידע, ולבסוף, כלים מעשיים. אחת ממטרות הפרויקט היא העברת הידע דרך מערך הנחיות מקצועי וייחודי בו יוכלו להשתמש מלווים בכל ארגון או עמותה שתומכת בצעירים, כדי לאפשר התמודדות עם ליווי של צעיר בתחום הפיננסי.